SpaceX ปล่อยยานขนส่งที่เคยใช้งานแล้วไปยัง ISS

เช้าทันโลก Welcome World 05-06-60


Embed:
Views: 53

Tag:
ISS
SpaceX
ยานขนส่ง

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World