คัดลอก URL แล้ว

Tag: แหล่งเรียนรู้

"เสริมศักดิ์" ปลื้มพิพิธภัณฑ์-แหล่งเรียนรู้ร่วมเปิดให้เข้าชมฟรีในงานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 21 - 25 เม.ย.นี้
นายกฯ-ครม.ชมโขน-โนรา มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
พิพิธภัณฑ์พระราม 9 แหล่งเรียนรู้นิเวศวิทยาแห่งใหม่ของอาเซียน
พิพิธภัณฑ์พระราม 9 แหล่งเรียนรู้นิเวศวิทยาแห่งใหม่ของอาเซียน
“มหกรรมของดีอีสานกลาง” แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีชีวิต
“มหกรรมของดีอีสานกลาง” แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีชีวิต
สร้างบ้านให้ “เจ้าแก้ว” หมีควาย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
สร้างบ้านให้ “เจ้าแก้ว” หมีควาย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
เปิดพิพิธภัณฑ์ดินเป็นแหล่งเรียนรู้
เปิดพิพิธภัณฑ์ดินเป็นแหล่งเรียนรู้
เปิดแผนคนทำดี :  สร้างชุมชนให้น่าอยู่ด้วยแนวคิดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
เปิดแผนคนทำดี : สร้างชุมชนให้น่าอยู่ด้วยแนวคิดปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก แหล่งเรียนรู้กลางกรุงฯ
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก แหล่งเรียนรู้กลางกรุงฯ
“ครูบุญช่วย” เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้เครื่องเงิน
“ครูบุญช่วย” เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้เครื่องเงิน
บทสรุปความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
บทสรุปความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์การเกษตร แหล่งเรียนรู้เพื่อคนรักเกษตร
พิพิธภัณฑ์การเกษตร แหล่งเรียนรู้เพื่อคนรักเกษตร
บทสรุปความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
บทสรุปความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
คิดส์ซาเนีย แหล่งเรียนรู้พัฒนาเยาวชน
คิดส์ซาเนีย แหล่งเรียนรู้พัฒนาเยาวชน
อพวช.ตัวแทนแหล่งเรียนรู้จากภาครัฐ
อพวช.ตัวแทนแหล่งเรียนรู้จากภาครัฐ
เพิ่มเวลารู้ สะท้อนแหล่งเรียนรู้ไทย
เพิ่มเวลารู้ สะท้อนแหล่งเรียนรู้ไทย
On The Road พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา ปทุมธานี ตอน 2
On The Road พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา ปทุมธานี ตอน 2
On The Road พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา ปทุมธานี ตอน 1
On The Road พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา ปทุมธานี ตอน 1
แหล่งเรียนรู้สังคมรีไซเคิล ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ช่วงที่ 2
แหล่งเรียนรู้สังคมรีไซเคิล ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ช่วงที่ 2