Tag: หลินฮุ่ย

ทางการจีนไม่มีการขอคืน “หลิน ฮุ่ย”
ทางการจีนไม่มีการขอคืน "หลิน ฮุ่ย"
สวนสัตว์เชียงใหม่จัดงานวันเกิด“หลินฮุ่ย”
สวนสัตว์เชียงใหม่จัดงานวันเกิด“หลินฮุ่ย”
หลินฮุ่ยครบรอบอายุ 15 ปี
หลินฮุ่ยครบรอบอายุ 15 ปี
สวนสัตว์เชียงใหม่ รับ “หลินฮุ่ย” ผสมเทียมล้มเหลว
สวนสัตว์เชียงใหม่ รับ “หลินฮุ่ย” ผสมเทียมล้มเหลว
แพนด้า “หลินฮุ่ย” แท้งลูกแพนด้า “หลินฮุ่ย” แท้งลูก
แพนด้า “หลินฮุ่ย” แท้งลูกแพนด้า “หลินฮุ่ย” แท้งลูก
มอบอั่งเปาแพนด้า ช่วงช่วง-หลินฮุ่ย
มอบอั่งเปาแพนด้า ช่วงช่วง-หลินฮุ่ย
“หลินฮุ่ย”พร้อมผสมพันธุ์รอบใหม่ในไทย
“หลินฮุ่ย”พร้อมผสมพันธุ์รอบใหม่ในไทย
แพนด้าหลินฮุ่ยแท้งแล้ว หลังตั้งท้อง 148 วัน
แพนด้าหลินฮุ่ยแท้งแล้ว หลังตั้งท้อง 148 วัน
สัตวแพทย์เชื่อหลินฮุ่ยยังไม่แท้ง
สัตวแพทย์เชื่อหลินฮุ่ยยังไม่แท้ง
เฝ้าสังเกตอาการ “หลินฮุ่ย” ตลอด 24 ชม.
เฝ้าสังเกตอาการ “หลินฮุ่ย” ตลอด 24 ชม.
พี่เลี้ยงตกแต่งห้องอนุบาลเตรียมรับแพนด้าน้อยแล้ว
พี่เลี้ยงตกแต่งห้องอนุบาลเตรียมรับแพนด้าน้อยแล้ว
“หลินฮุ่ย” กินน้อย นอนมากคล้ายใกล้คลอด
“หลินฮุ่ย” กินน้อย นอนมากคล้ายใกล้คลอด
พบสัญญาณชีพจรการตั้งท้อง “หลินฮุ่ย”
พบสัญญาณชีพจรการตั้งท้อง "หลินฮุ่ย"
สวนสัตว์เชียงใหม่ลุ้น “หลินฮุ่ย” ตั้งท้อง
สวนสัตว์เชียงใหม่ลุ้น “หลินฮุ่ย” ตั้งท้อง
ช่วงช่วง-หลินฮุ่ย ร่วมฉลองตรุษจีน
ช่วงช่วง-หลินฮุ่ย ร่วมฉลองตรุษจีน
หลินฮุ่ยและหลินปิง ชนะโหวตจากแฟนทั่วโลก
หลินฮุ่ยและหลินปิง ชนะโหวตจากแฟนทั่วโลก