Tag: วันวิสาขบูชา

ชาวพุทธปรับตัวรับ “วันวิสาขบูชา” ยุคโควิด-19
ชาวพุทธปรับตัวรับ “วันวิสาขบูชา” ยุคโควิด-19
วัดเข้มทำบุญวันวิสาขบูชาต้องสวมหน้ากาก-เว้นระยะห่าง
วัดเข้มทำบุญวันวิสาขบูชาต้องสวมหน้ากาก-เว้นระยะห่าง
มหาเถรสมาคมงดเวียนเทียนเข้าพรรษา
มหาเถรสมาคมงดเวียนเทียนเข้าพรรษา
ตรังเร่งเก็บดอกบัวจำหน่ายรับวันวิสาขบูชา
ตรังเร่งเก็บดอกบัวจำหน่ายรับวันวิสาขบูชา
พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ทั่วไทยพร้อมใจทำบุญวันวิสาขบูชา
ทั่วไทยพร้อมใจทำบุญวันวิสาขบูชา
แจกก๋วยเตี๋ยวหม้อยักษ์ วันวิสาขบูชา
แจกก๋วยเตี๋ยวหม้อยักษ์ วันวิสาขบูชา
พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
ปากคลองตลาด
ปากคลองตลาด
ประชาชนทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
ประชาชนทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
ประชาชนนิยมทำบุญวันวิสาขบูชา
ประชาชนนิยมทำบุญวันวิสาขบูชา
ปล่อยชีวิตสัตว์ กับธุรกิจบุญ
ปล่อยชีวิตสัตว์ กับธุรกิจบุญ
ชวนไหว้พระ 9 วัดในวันวิสาขบูชา
ชวนไหว้พระ 9 วัดในวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาโลก ตอน 2
วันวิสาขบูชาโลก ตอน 2
วันวิสาขบูชาโลก ตอน 1
วันวิสาขบูชาโลก ตอน 1
พาณิชย์คุมเข้มร้านสังฆภัณฑ์ หวั่นฉวยขึ้นราคา
พาณิชย์คุมเข้มร้านสังฆภัณฑ์ หวั่นฉวยขึ้นราคา
ควายแสนรู้แบกย่ามตามพระบิณฑบาต
ควายแสนรู้แบกย่ามตามพระบิณฑบาต
หลายจังหวัดร่วมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
หลายจังหวัดร่วมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา