คัดลอก URL แล้ว
วันวิสาขบูชาโลก! จุดโคมไฟถวายเป็น “พุทธบูชา” รอบมหาเจดีย์บุโรพุธโธ

วันวิสาขบูชาโลก! จุดโคมไฟถวายเป็น “พุทธบูชา” รอบมหาเจดีย์บุโรพุธโธ

KEY :

เมื่อวันที่ ( 16 พฤษภาคม 2565 ) ที่ บุโรพุทโธ หรือ มหาสถูปโบโรบูดูร์ Borobudur Temple เมืองมาเกอลัง (Magelang) จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย เวลา 21.30 น. สมาคมชาวพุทธวาลูบี้ (Walubi) เป็นสมาคมชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั่วประเทศอีกกว่า 15 องค์กร ทุกนิกายทั้งมหายาน เถรวาท ธรรมยุต และมหานิกาย

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือสมาคมพุทธสาสนามหานิกายแห่งประเทศอินโดนีเซีย หรือ MBMI ซึ่งร่วมกับมูลนิธิธรรมกายได้จัดงาน WAISAK NASIONAL LIGHT OF PEACE พิธีจุดโคมประทีป วันวิสาขบูชา โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมใจ เจริญภาวนา แผ่เมตตา นั่งสมาธิ อธิษฐานจิตร่วมกัน เข้าร่วมสู่พิธีจุดประทีป ลอยโคม รอบพระมหาเจดีย์เจดีย์บรมพุทโธ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพิธีกรรมทั้งหมดดำเนินไปอย่างสงบศักดิ์สิทธิ์ ได้รับความสนใจจากองค์กรพุทธจากนานาชาติ โดยการจุดโคมแบ่งเป็นสองรอบ ซึ่งมีโคมไฟลานรอบพื้นที่ 1,000 ดวง โคมลอยรอบละ 300 โคม ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ที่มาร่วมงานรอบละ 3,000 คน

โดยพระครูธีรญาณวิเทศ (ประดิษฐ์ อริญฺชโย) เจ้าอาวาสวัดพุทธบาลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กล่าวว่าเป็นโอกาสดีที่ทางวัดพระธรรมกายประเทศไทย และศูนย์สมาธิในประเทศอินโดนีเซีย ได้ร่วมจัดงานวิสาขบูชาในประเทศอินโดนีเชียซึ่งแสดงถึงการเปิดโอกาสและเสรีภาพในการนับถือศาสนาในประเทศนี้ และให้ความสำคัญโดยกำหนดให้เป็นวันหยุดแห่งชาติด้วย และให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักอินโดนีเซียผ่านมหาเจดีย์บรมพุทโธและงานวิสาขบูชาในงานได้ให้ชาวพุทธทุกนิกายและทุกสมาคม ได้อัญเชิญ ไฟและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเมืองสำคัญต่างๆ มาร่วมพิธี ปีนี้ตรงกับวันที่ 16 พ.ค. 2565 ทีมงานวัดพระธรรมกาย มาสอนสมาธิในอินโดนีเซียกว่า 15 ปีแล้ว และช่วงประมาณ 4-5 ปี ที่ผ่านมา

ได้มาร่วมกิจกรรมวิสาขบูชา ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ และได้นำการจุดโคมลานและโคมลอยฟ้า มาเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นกุศโลบายในสอนสมาธิโดยก่อนจุดไฟภายนอก ให้จุดความสว่างภายใน ด้วยการเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งถือเป็นรายการหลักหนึ่งของงาน โดยท่านประธานาธิบดี ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมจุดโคมประทีปนี้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้มาร่วมงานจะได้สัมผัสถึงมิตรภาพของชาวอินโดนีเซีย ซึ่งแม้ต่างศาสนากัน แต่ให้การต้อนรับอย่างชื่นชม รวมทั้ง บางท่านมาจากจากาตาร์เดินมากว่า 5 ชั่วโมง และมีอาสาสมัครชาวท้องถิ่นอินโดนีเซียหลายร้อยคน ที่มาช่วยงาน ซึ่งถือว่ามาร่วมกันทำความดี ซึ่งเป็นความดีสากลที่ทุกคนสามารถทำได้

อย่างไรก็ตามพิธีในช่วงเช้าเริ่มต้น ณ วัดเมินดุด ซึ่งอยู่ห่างจากพระมหาเจดีย์เจดีย์บรมพุทโธ ประมาณ 5 กิโลเมตรเป็นการเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันของคณะสงฆ์จำนวนกว่า 300 รูป จากทุกนิกายทั่วประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติเดินทางมาจากประเทศทั่วโลก ได้นำคณะสงฆ์ทุกนิกายเดินธรรมยาตราจากวัดเมินดุด ต่อด้วยขบวนรถบุปผชาติ อัญเชิญ น้ำและไฟศักดิ์สิทธิ เคลื่อนขบวนไปยังพระมหาเจดีย์เจดีย์บรมพุทโธเพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ซึ่งตลอดระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เนืองแน่นไปด้วยประชาชนชาวเมืองยอกยาร์กาตาร์ และนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมากเปล่งเสียงสาธุการชื่นชมขบวนธรรมยาตรา บ้างก็พนมมือไหว้พุทธบุตรที่เดินผ่านไปด้วยความเลื่อมใส ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าชาวอินโดนีเซียมีส่วนร่วมและยินดีกับกับการเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติครั้งนี้


ภาพ – วิชาญ โพธิ


WRITER