Tag: ลิเบีย

ลิเบียเรียกร้องให้ UN เข้ามาแก้ไขปัญหาขัดแย้งในประเทศ
ลิเบียเรียกร้องให้ UN เข้ามาแก้ไขปัญหาขัดแย้งในประเทศ
ชาวลิเบียประท้วงทรัมป์
ชาวลิเบียประท้วงทรัมป์
LNA ใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีสนามบินในลิเบีย
LNA ใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีสนามบินในลิเบีย
กลุ่มติดอาวุธต่อสู้กันในลิเบีย
กลุ่มติดอาวุธต่อสู้กันในลิเบีย
ผู้อพยพในลิเบียตายคารถบรรทุก 8 คน
ผู้อพยพในลิเบียตายคารถบรรทุก 8 คน
ลิเบียพบร่างผู้อพยพ 17 รายบริเวณชายหาดกรุงตริโปลี
ลิเบียพบร่างผู้อพยพ 17 รายบริเวณชายหาดกรุงตริโปลี
ลิเบียสกัดผู้อพยพ 490 คน
ลิเบียสกัดผู้อพยพ 490 คน
เหตุระเบิดรถยนต์ในลิเบีย
เหตุระเบิดรถยนต์ในลิเบีย
เกิดเหตุโจมตีในลิเบีย ตาย 16
เกิดเหตุโจมตีในลิเบีย ตาย 16
ฝรั่งเศสสอบสวนอดีต ปธน. กรณีรับเงินจากลิเบีย
ฝรั่งเศสสอบสวนอดีต ปธน. กรณีรับเงินจากลิเบีย
ลิเบียสกัดเรือผู้อพยพระหว่างลักลอบเข้าอิตาลี
ลิเบียสกัดเรือผู้อพยพระหว่างลักลอบเข้าอิตาลี
ลิเบียเนรเทศผู้อพยพไปไนเจอร์โดยสมัครใจ
ลิเบียเนรเทศผู้อพยพไปไนเจอร์โดยสมัครใจ
รถบรรทุกผู้อพยพพลิกคว่ำในลิเบีย
รถบรรทุกผู้อพยพพลิกคว่ำในลิเบีย
เหตุระเบิดรถยนต์ 2 ครั้งในเมืองเบงกาซี
เหตุระเบิดรถยนต์ 2 ครั้งในเมืองเบงกาซี
ระเบิดรถยนต์ 2 ครั้งในลิเบีย ดับ 22 คน
ระเบิดรถยนต์ 2 ครั้งในลิเบีย ดับ 22 คน
หน่วยยามชายฝั่งลิเบียช่วยผู้อพยพ 400 คน
หน่วยยามชายฝั่งลิเบียช่วยผู้อพยพ 400 คน
ลิเบียสกัดผู้อพยพได้อีก 299 คน
ลิเบียสกัดผู้อพยพได้อีก 299 คน
ลิเบียช่วยผู้อพยพได้เกือบ 500 คน
ลิเบียช่วยผู้อพยพได้เกือบ 500 คน