Tag: ลำปาง

ขโมยข้าวเปลือกวัดกว่า 10 กระสอบ จ.ลำปาง
ขโมยข้าวเปลือกวัดกว่า 10 กระสอบ จ.ลำปาง
ยึดยานรก 1 ล้านเม็ด เครือข่ายภาคเหนือ
ยึดยานรก 1 ล้านเม็ด เครือข่ายภาคเหนือ
เร่งป้องกันพิษสุนัขบ้า จ.ลำปาง
เร่งป้องกันพิษสุนัขบ้า จ.ลำปาง
แผ่นดินไหว จ.ลำปาง ไม่พบความเสียหายเพิ่ม
แผ่นดินไหว จ.ลำปาง ไม่พบความเสียหายเพิ่ม
ขึ้นป้ายเรียกร้องแก้ปัญหาหมอกควันเหนือ
ขึ้นป้ายเรียกร้องแก้ปัญหาหมอกควันเหนือ
ลำปางแผ่นดินไหว บ้านเรือนเสียหาย 185 หลัง
ลำปางแผ่นดินไหว บ้านเรือนเสียหาย 185 หลัง
เร่งดับไฟป่าหลายจุด จ.ลำปาง
เร่งดับไฟป่าหลายจุด จ.ลำปาง
จ.ลำปาง ประกาศ อ.วังเหนือ เป็นเขตประสบสาธารณภัย
จ.ลำปาง ประกาศ อ.วังเหนือ เป็นเขตประสบสาธารณภัย
จ.ลำปางแผ่นดินไหวถี่ขึ้นเมื่อคืนนี้
จ.ลำปางแผ่นดินไหวถี่ขึ้นเมื่อคืนนี้
กรมชลฯ มั่นใจ เขื่อนยังแข็งแรง
กรมชลฯ มั่นใจ เขื่อนยังแข็งแรง
บ้านเรือน-วัด เสียหายจากแผ่นดินไหวลำปาง
บ้านเรือน-วัด เสียหายจากแผ่นดินไหวลำปาง
ลำปางตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน หลังเกิดแผ่นดินไหว
ลำปางตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน หลังเกิดแผ่นดินไหว
เฝ้าระวัง!ลำปางแผ่นดินไหวเกือบ20 ครั้ง ในรอบ 40 ปี
เฝ้าระวัง!ลำปางแผ่นดินไหวเกือบ20 ครั้ง ในรอบ 40 ปี
ลำปาง-แม่เมาะ ค่าฝุ่นพิษเข้มข้นกระทบสุขภาพ
ลำปาง-แม่เมาะ ค่าฝุ่นพิษเข้มข้นกระทบสุขภาพ
หลายพื้นที่เหนือ-อีสานเผชิญไฟป่า
หลายพื้นที่เหนือ-อีสานเผชิญไฟป่า
จับยาบ้า 4 ล้านเม็ด จ.ลำปาง
จับยาบ้า 4 ล้านเม็ด จ.ลำปาง
ทะเลหมอกบนยอดเขาวัดดอยพระฌาน จ.ลำปาง
ทะเลหมอกบนยอดเขาวัดดอยพระฌาน จ.ลำปาง
รถกระบะพุ่งชนร้านข้างทาง จ.ลำปาง
รถกระบะพุ่งชนร้านข้างทาง จ.ลำปาง