Tag: ลมหนาว

“สะพานเชื่อมใจ”แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่รับลมหนาว

“สะพานเชื่อมใจ”แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่รับลมหนาว

นักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวยอดภูกระดึง
นักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวยอดภูกระดึง
แห่รับลมหนาว 6 องศาฯ บนดอยอินทนนท์
แห่รับลมหนาว 6 องศาฯ บนดอยอินทนนท์
นักท่องเที่ยวขึ้นดอยอินทนนท์รับลมหนาว 6 องศาฯ
นักท่องเที่ยวขึ้นดอยอินทนนท์รับลมหนาว 6 องศาฯ
แห่เที่ยวน้ำพุร้อนเมืองกระบี่ คลายหนาว
แห่เที่ยวน้ำพุร้อนเมืองกระบี่ คลายหนาว
นักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่สัมผัสลมหนาว จ.เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่สัมผัสลมหนาว จ.เชียงใหม่
ภาคเหนือคึกคัก ท่องเที่ยวแห่รับลมหนาวแรก
ภาคเหนือคึกคัก ท่องเที่ยวแห่รับลมหนาวแรก
ลมหนาวมาเร็ว สตรอว์เบอร์รี่ชุดแรกของปีเริ่มวางขาย
ลมหนาวมาเร็ว สตรอว์เบอร์รี่ชุดแรกของปีเริ่มวางขาย
ท่องเที่ยวภาคเหนือคึกคัก ประชาชนแห่รับลมหนาว
ท่องเที่ยวภาคเหนือคึกคัก ประชาชนแห่รับลมหนาว
ดอยอินทนนท์หนาวจัด นักท่องเที่ยว คับคั่ง
ดอยอินทนนท์หนาวจัด นักท่องเที่ยว คับคั่ง
แห่เที่ยวสะพานไม้แกดำรับลมหนาว
แห่เที่ยวสะพานไม้แกดำรับลมหนาว
เสื้อกันหนาวสุนัขคึกคักรับลมหนาว
เสื้อกันหนาวสุนัขคึกคักรับลมหนาว
นักท่องเที่ยวคึกคักรับลมหนาวช่วงวันหยุดยาว
นักท่องเที่ยวคึกคักรับลมหนาวช่วงวันหยุดยาว
นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสลมหนาวภูชี้ฟ้า
นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสลมหนาวภูชี้ฟ้า
นักท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาวภูชี้ฟ้า
นักท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาวภูชี้ฟ้า
นักท่องเที่ยวแห่รับลมหนาวดอยอินทนนท์
นักท่องเที่ยวแห่รับลมหนาวดอยอินทนนท์
นักท่องเที่ยวแห่รับลมหนาวดอยสุเทพ-ปุย
นักท่องเที่ยวแห่รับลมหนาวดอยสุเทพ-ปุย