คัดลอก URL แล้ว

Tag: ฤดูแล้ง

ปี 63 แล้งหนัก 43 จังหวัดกระทบทำน้ำประปา
ปี 63 แล้งหนัก 43 จังหวัดกระทบทำน้ำประปา
เกษตรกรเร่งสูบน้ำ หลังแม่น้ำยม จ.พิจิตร แห้งขอด
เกษตรกรเร่งสูบน้ำ หลังแม่น้ำยม จ.พิจิตร แห้งขอด
พิจิตรปิดประตูระบายน้ำเร่งกักเก็บไว้ใช้หน้าแล้ง
พิจิตรปิดประตูระบายน้ำเร่งกักเก็บไว้ใช้หน้าแล้ง
ปิดเขื่อนปากมูลป้องกันน้ำขาดแคลนช่วงฤดูแล้ง
ปิดเขื่อนปากมูลป้องกันน้ำขาดแคลนช่วงฤดูแล้ง
นกนับหมื่นตัวรวมฝูงหากินแหล่งน้ำจืดกว๊านพะเยา
นกนับหมื่นตัวรวมฝูงหากินแหล่งน้ำจืดกว๊านพะเยา
อ่างเก็บน้ำเริ่มสำรองน้ำ เตรียมพร้อมรับหน้าแล้ง
อ่างเก็บน้ำเริ่มสำรองน้ำ เตรียมพร้อมรับหน้าแล้ง
กปภ.ยืนยันจ่ายน้ำได้ถึงสิ้นฤดูแล้ง
กปภ.ยืนยันจ่ายน้ำได้ถึงสิ้นฤดูแล้ง
แมลงบั่วระบาดนาข้าวเสียหาย
แมลงบั่วระบาดนาข้าวเสียหาย
เติมน้ำให้สัตว์ป่าช่วงฤดูแล้ง
เติมน้ำให้สัตว์ป่าช่วงฤดูแล้ง
ปลูกมะนาวลอยฟ้าสร้างผลผลิตตลอดปี
ปลูกมะนาวลอยฟ้าสร้างผลผลิตตลอดปี
แนะเกษตรกรเพาะเห็ดฟางคอนโดช่วงฤดูแล้ง
แนะเกษตรกรเพาะเห็ดฟางคอนโดช่วงฤดูแล้ง
แล้งหนักไข่มดแดงแพง กิโลกรัมละ 1,000 บาท
แล้งหนักไข่มดแดงแพง กิโลกรัมละ 1,000 บาท
ทำความเข้าใจผู้ใช้น้ำปลูกพืชฤดูแล้ง