คัดลอก URL แล้ว

Tag: ประธานาธิบดีเรเซฟ เทย์ยิบ เออร์โดแกน

ตุรกีเริ่มดีเบตมติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ
ตุรกีเริ่มดีเบตมติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ