คัดลอก URL แล้ว

ตุรกีเริ่มดีเบตมติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ

Welcome World 10-01-60


Embed:

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World