คัดลอก URL แล้ว

ตุรกีเริ่มดีเบตมติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World