คัดลอก URL แล้ว

Tag: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วธ. สืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านไทย 4 ภาค ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านชิงเงินรางวัล 1,000,000 บาท
เมืองไทยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) แก่ศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่น ทางวัฒนธรรม 225 คน ทุนประกันภัยรวม 112.5 ล้านบาท
สวธ.ร่วมกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี บูรณเขตต์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้เผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว
วธ.ร่วมกับ จังหวัดน่าน ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมภาคเหนือ เปิดตัวตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากล 
“Cultural Textile Awards 2021”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากล 
“Cultural Textile Awards 2021”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดเรียงความ “ดอกไม้ของแม่”  เทิดไท้องค์ราชินีพระพันปีหลวง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดเรียงความ “ดอกไม้ของแม่” เทิดไท้องค์ราชินีพระพันปีหลวง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดทำคลิป  “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”
สวธ. ชวนเที่ยวห่างไกลโควิด-19 กับ
แอปพลิเคชั่น Treasure Trip Bangkok และ Pattaya
สวธ. ชวนเที่ยวห่างไกลโควิด-19 กับ
แอปพลิเคชั่น Treasure Trip Bangkok และ Pattaya
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชวนชาวชลบุรีร่วมโครงการ “ไทยดี มีมารยาท”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชวนชาวชลบุรีร่วมโครงการ “ไทยดี มีมารยาท”
เปิดบ้านแม่ขวัญจิต ศิลปินแห่งชาติ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
เปิดบ้านแม่ขวัญจิต ศิลปินแห่งชาติ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชวนชาวอีสานร่วมโครงการ “ไทยดี มีมารยาท”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชวนชาวอีสานร่วมโครงการ “ไทยดี มีมารยาท”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชวนชาวเหนือร่วมโครงการ “ไทยดี มีมารยาท”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชวนชาวเหนือร่วมโครงการ “ไทยดี มีมารยาท”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชวนเยาวชนภาคใต้ร่วมผลิตหนังสั้น “ไทยดี มีมารยาท”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชวนเยาวชนภาคใต้ร่วมผลิตหนังสั้น “ไทยดี มีมารยาท”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จับมือ โมโน เทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จับมือ โมโน เทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย
สวธ.-โมโน จัดกิจกรรมทอล์กโชว์โครงการ “ไทยดี มีมารยาท”
สวธ.-โมโน จัดกิจกรรมทอล์กโชว์โครงการ “ไทยดี มีมารยาท”
ประกาศรางวัลโครงการ “อัปคลิปพิชิตแสน ซีซั่น 4”
ประกาศรางวัลโครงการ “อัปคลิปพิชิตแสน ซีซั่น 4”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมเปิดชมรมมวยไทย รร.ชลประทาน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมเปิดชมรมมวยไทย รร.ชลประทาน