เทปบันทึกการแข่งขันพัทยาไตรกีฬา 2017
เทปบันทึกการแข่งขันพัทยาไตรกีฬา 2017

เทปบันทึกการแข่งขันพัทยาไตรกีฬา 2017

เทปบันทึกการแข่งขันพัทยาไตรกีฬา 2017

เพราะไตรกีฬาต้องใช้ทักษะในการเล่นกีฬาถึง 3 ชนิดด้วยกัน คือว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง Toyota Pattaya Triathlon Tour Series by Mama จึงจัดรายการพัทยาไตรลีกซูเปอร์ซีรี่ส์ประจำปี 2017 ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อค ชายหาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี

ประเภทแข่งขันไตรกีฬา มี 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทระยะสแตนดาร์ด Standard Distance (ว่ายน้ำ 1.5 กม./จักรยาน 40 กม./วิ่ง 10 กม.)
2. ประเภทระยะสปริ้น Sprint Distance (ว่ายน้ำ 750 เมตร/จักรยาน 25 กม./วิ่ง 5 กม.)
3. ประเภททีม Team Relay Standard (ว่ายน้ำ 1.5 กม./จักรยาน 40 กม./วิ่ง 10 กม.)
โดยในการแข่งขันประเภททีม มีข้อกำหนดต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้
– ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะประกอบด้วยนักกีฬา 3 คน (ว่ายน้ำ 1 คน , จักรยาน 1 คน และวิ่ง 1 คน)
– ทีมที่มีนักกีฬาเข้าแข่งขันไม่ครบ 3 คน จะไม่มีสิทธ์ในการเข้ารับรางวัลใดๆ
– ผู้เข้าร่วมทีมจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และผ่านการฝึกซ้อมในแต่ละกีฬาประเภทนั้นๆตามระยะทางที่กำหนด
– การผลัดเปลี่ยนทั้งหมดจะเกิดขึ้น ณ จุดจอดจักรยาน (ในพื้นที่ที่กำหนด) นักกีฬาต้องผลัดเปลี่ยน
– อุปกรณ์จับเวลาและหมายเลขการแข่งขัน ณ พื้นที่ที่ผู้จัดกำหนดไว้เท่านั้น หากมีการฝ่าฝืน จะมีผลต่อการปรับเวลาหรือถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

DUATHLON (ทวิกีฬา)
ข้อมูลการแข่งขัน (ประเภททวิกีฬา/DUATHLON)
(วิ่ง 5 กม./จักรยาน 40 กม./วิ่ง 10 กม.)

ว่ายน้ำทะเล/OPEN WATER SWIM)
ประเภทการแข่งขัน: ว่ายน้ำทะเล (ระยะทาง 6 กม 4.5 กม และ 1.5 กม)

ประเภทแข่งขันว่ายน้ำทะเล มี 3 ประเภท ดังนี้
1. ระยะ 6 กม. (6K)
แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ ดังนี้
ชาย: รุ่นทั่วไป 18 ปีขึ้นไป (Male Open), รุ่นกลุ่มอายุ 16-17 ปี (16-17 yrs), กลุ่มอายุ 14-15 ปี (14-15 yrs), กลุ่มอายุ 12-13 ปี (12-13 yrs)
หญิง: รุ่นทั่วไป 18 ปีขึ้นไป (Female Open), รุ่นกลุ่มอายุ 16-17 ปี (16-17 yrs), กลุ่มอายุ 14-15 ปี (14-15 yrs), กลุ่มอายุ 12-13 ปี (12-13 yrs)
2. ระยะ 4.5 กม. (4.5K)
แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ ดังนี้
ชาย: รุ่นทั่วไป 18 ปีขึ้นไป (Male Open), รุ่นกลุ่มอายุ 16-17 ปี (16-17 yrs), กลุ่มอายุ 14-15 ปี (14-15 yrs), กลุ่มอายุ 12-13 ปี (12-13 yrs)
หญิง: รุ่นทั่วไป 18 ปีขึ้นไป (Female Open), รุ่นกลุ่มอายุ 16-17 ปี (16-17 yrs), กลุ่มอายุ 14-15 ปี (14-15 yrs), กลุ่มอายุ 12-13 ปี (12-13 yrs)
3. ระยะ 1.5 กม. (1.5K)
แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ ดังนี้
ชาย: รุ่นทั่วไป 18 ปีขึ้นไป (Male Open), รุ่นกลุ่มอายุ 16-17 ปี (16-17 yrs), กลุ่มอายุ 14-15 ปี (14-15 yrs), กลุ่มอายุ 12-13 ปี (12-13 yrs), กลุ่มอายุต่ำกว่า 11 ปี (under 11 yrs)
หญิง: รุ่นทั่วไป 18 ปีขึ้นไป (Female Open), รุ่นกลุ่มอายุ 16-17 ปี (16-17 yrs), กลุ่มอายุ 14-15 ปี (14-15 yrs), กลุ่มอายุ 12-13 ปี (12-13 yrs), กลุ่มอายุต่ำกว่า 11 ปี (under 11 yrs)

 

FaceBook Comment