Rectangle17I961

Hulk ฮัลค์

ดร. บรูซ แบนเนอร์ เค้าคือนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ที่ได้ทำการทดลองสร้างระเบิดรังสีแกมม่าให้กับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ ณ ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ในรัฐนิวเม็กซิโก ระหว่างที่กำลังสาธิตอยู่นั้น ริค โจนส์ เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งได้เข้าไปเตร็ดเตร่ในบริเวณที่ระเบิดเวลากำลังทำงาน