Mega structure Breakdown

Mega structure Breakdown

Mega structure Breakdown

Mega structure Breakdown รายการสารคดี แต่ละตอนจะเป็นลักษณะการศึกษาที่แตกต่างกันในด้านของการก่อสร้าง การดำเนินงานก่อสร้างและพนักงานของที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต่างๆหรือโครงการก่อสร้างนั้นๆ  ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ก่อสร้างบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดา โดยรูปแบรายการจะเป็นการสัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าของโครงการรวมไปถึงคนออกแบบนำเสนอปัญหาของการก่อสร้างตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ และการข้ามผ่านปัญหามาได้

 

FaceBook Comment