คัดลอก URL แล้ว
Is It Real? สืบ ล่า ท้าความจริง ปี 3

Is It Real? สืบ ล่า ท้าความจริง ปี 3

สารดคีที่น่าติดตามอีกหนึ่งเรื่องจากทาง National Geographic Channel  อย่างเรื่อง  Is It Real? Series 3 เรื่องราวที่จะพาคุณไปพิสูจน์กับบางสิ่งบางอย่างในภายใต้ความยั่งยืนของโลกและปรากฏการที่เราจะมองเห็นได้ทั้งในแง่มุมของวิทยาศาสตร์และอีกมุมหนึ่งของโลกอย่างทีเรียกว่าไสยศาสตร์ สำหรับบางคนมักขนานนามว่า เรื่องอาถรรพณ์ จะมีก็แต่คนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์เท่านั้น ที่ต้องการพิสูจน์เรื่องราวอาถรรพณ์เหล่านี้ ติดตามการพิสูจน์ความจริงเหล่านั้นได้ในรายการ Is It Real? Series 3