คัดลอก URL แล้ว
วิกฤตผู้อพยพซีเรียสั่นคลอนความแข็งแกร่ง EU

วิกฤตผู้อพยพซีเรียสั่นคลอนความแข็งแกร่ง EU

การอพยพของประชาชนจากซีเรียจากปัญหาความไม่สงบในประเทศและการโจมตีจากกลุ่มก่อร้าย (กลุ่ม IS) ที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่ทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีเป็นการสั่นคลอนความแข็งแกร่งของชาติสมาชิก EU ยิ่งกว่าปัญหาเศรษฐกิจกรีซที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น การเดินทางเสรีในประเทศยุโรป (เชงเก้น) มา 40-50 ปี ปัญหาผู้อพยพที่ทะลักเข้ามาจำนวนมาก ทำให้มีหลายประเทศปิดกั้นพรมแดน หยุดเดินรถไฟ และผู้นำบางประเทศ (ฮังการี) ประกาศชัดว่าไม่ยอมรับผู้อพยพฯ

วิกฤตผู้อพยพซีเรียสั่นคลอนความแข็งแกร่ง EU ตอน 1

 

วิกฤตผู้อพยพซีเรียสั่นคลอนความแข็งแกร่ง EU ตอน 2

.

แขกรับเชิญ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ คุณมาศ ผู้อำนวยการ สหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

Screen Shot 2558-10-17 at 1.37.23 PM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ คุณมาศ

Screen Shot 2558-10-17 at 1.41.17 PM

วิกฤตผู้อพยพซีเรียสั่นคลอนความแข็งแกร่ง EU

Screen Shot 2558-10-17 at 1.38.56 PM

วิกฤตผู้อพยพซีเรียสั่นคลอนความแข็งแกร่ง EU

Screen Shot 2558-10-17 at 1.39.28 PM

วิกฤตผู้อพยพซีเรียสั่นคลอนความแข็งแกร่ง EU