คัดลอก URL แล้ว
เอาผิด 10 รีสอร์ตบนภูทับเบิก ฝ่าฝืนคำสั่งศาลฯ

เอาผิด 10 รีสอร์ตบนภูทับเบิก ฝ่าฝืนคำสั่งศาลฯ

6

เอาผิด 10 รีสอร์ตบนภูทับเบิก ฝ่าฝืนคำสั่งศาลฯ

หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร นายชีวะภาพ ชีวะธรรม กล่าวว่ากรมป่าไม้เตรียมใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดเอาผิดรีสอร์ต 10 แห่งในพื้นที่ภูทับเบิกที่ยังเปิดให้บริการ หลังศาลมีคำพิษากษาถึงที่สุดแล้วในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ปี 2484 และผิดเงื่อนไขจากที่ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 38 ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ายังมีรีสอร์ตเข้าข่ายกระทำผิดอีก 14 ราย รวมทั้งยังมีรีสอร์ทที่เข้าข่ายซื้อขายเปลี่ยนมือกว่า 16 ราย

7

กรมป่าไม้เตรียมใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดเอาผิดรีสอร์ต 10 แห่ง

ขณะที่วานนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทน 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการรีสอร์ทบนภูทับเบิก ร่วมประชุมหาข้อยุติปัญหาการท่องเที่ยวในพื้นที่จากกรณีการก่อสร้างรีสอร์ตไม่ได้มาตรฐานจำนวนมาก รวมทั้งปัญหาขยะตกค้าง เบื้องต้นมีความเห็นร่วมกัน คือ การก่อสร้างรีสอร์ตทุกครั้งต้องขออนุญาตจากศูนย์พัฒนาชาวเขา จังหวัดเพชรบูรณ์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล , มีการจัดเก็บและคัดแยกขยะในรีสอร์ท , ห้ามปฏิเสธการจองที่พักและให้ผู้ประกอบการสนับสนุนสนับกิจกรรมของชุมชน

9

ประชุมหาข้อยุติปัญหาการท่องเที่ยวในพื้นที่การก่อสร้างรีสอร์ตไม่ได้

ส่วนปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่ผิดประเภท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมการปกครอง กรมป่าไม้ และกองทัพบก จะหารือเพื่อหาข้อยุติในวันนี้ (15 ต.ค.) สำหรับพื้นที่ภูทับเบิกนั้น ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 38 ได้ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้จำนวน 12,000 ไร่ เพื่อให้ชาวเขาทำการเกษตร ตามมติ คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2509