คัดลอก URL แล้ว
ราคาผักสดพุ่งรับเทศกาลกินเจ

ราคาผักสดพุ่งรับเทศกาลกินเจ

16

ราคาผักสดพุ่งรับเทศกาลกินเจ

นายสมบูรณ์ เฉยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ตลาดดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ พบว่า ราคาผักสดปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณกิโลกรัม (กก.) ละ 20-30 บาท เพราะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ทำให้ผลผลิตเสียหายและมีปริมาณออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 13-21 ตุลาคมนี้

17

ราคาผักสด

โดยผักสดที่ได้ทยอยปรับราคาขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อาทิ ผักคะน้าจากเดิม กิโลกรัมละ 22-30 บาท ปรับขึ้น กิโลกรัมละ 50-55 บาท ผักกาดขาวปลีจาก กิโลกรัมละ 18-30 บาท ปรับขึ้น กิโลกรัมละ 40 บาท และผักบุ้งจีน กิโลกรัมละ 30 บาท ปรับขึ้น กิโลกรัมละ 40 บาท

19

วงเทศกาลกินเจ ราคาผักยังมีโอกาสปรับสูงขึ้นอีก 50 %

และคาดว่าช่วงเทศกาลกินเจ ราคาผักยังมีโอกาสปรับสูงขึ้นอีก 50 % อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์จะติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด หากพบราคาสินค้าปรับขึ้นสูงจนเกินไปจนกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน จำเป็นต้องเข้าแทรกแซงตลาด และขอความร่วมมือให้เกษตรกรนำสินค้าจากแหล่งผลิตมาขายสู่ประชาชนโดยตรง ผ่านโครงการธงฟ้าสู่ชุมชน ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ส่วนการสำรวจราคาเนื้อสัตว์และอาหารทะเลส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง เช่น ราคาเนื้อหมูลดเหลือกิโลกรัมละ 130-140 บาท จากเดิมกิโลกรัมละ 145-150 บาท ขณะที่ราคาอาหารทะเลส่วนใหญ่ก็ ปรับลดลงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาท