คัดลอก URL แล้ว
เขื่อนอุบลรัตน์เตรียมปล่อยน้ำรักษาข้าวนาปี

เขื่อนอุบลรัตน์เตรียมปล่อยน้ำรักษาข้าวนาปี

6

เขื่อนอุบลรัตน์เตรียมปล่อยน้ำรักษาข้าวนาปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ระบุว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ปีนี้ถือว่าวิกฤติ เนื่องจากมีปริมาณน้ำใช้งานได้เพียง 87 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น  4.75% ของความจุอ่าง จึงมีมติให้ปล่อยน้ำเพื่อรักษาต้นข้าว พื้นที่กว่า 260,000 ไร่ ไม่ให้เสียหาย แต่ฤดูแล้งที่จะถึงนี้จะต้องงดการปลูกข้าวนาปรังและลดการเลี้ยงปลากระชังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

8

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปา มีน้ำกักเก็บเพียง 7,500,000 ลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 29% ของความจุอ่าง ซึ่งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค คาดว่าจะไม่เพียงพอต่อการผลิตประปา พร้อมเตรียมจัดหางบประมาณผันน้ำจากลำน้ำมาศ  อำเภอลำปลายมาศ มาเพิ่มเพื่อสำรองไว้ผลิตประปา ไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ ช่วงหน้าแล้ง