คัดลอก URL แล้ว
อากาศแปรปรวน ราคาผักเพิ่มเท่าตัว

อากาศแปรปรวน ราคาผักเพิ่มเท่าตัว

2

อากาศแปรปรวน ราคาผักเพิ่มเท่าตัว

ราคาพืชผักหลายชนิดในตลาดสดทรัพย์สินพลาซ่า จังหวัดสงขลา สูงขึ้นเกือบเท่าตัวโดยเฉพาะผักชีจากกิโลกรัมละ 80 บาท ขยับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 230 บาท ส่วนราคาขายปลีกอยู่ที่ขีดละ 25 บาท ส่วนผักอื่นๆ เช่น ผักกาดหอม จากกิโลกรัมละ 50 บาท เป็น 90 บาท หรือคะน้าจากกิโลกรัมละ 30 บาท เป็น 50 บาท  ส่วนผักบุ้งจากกิโลกรัมละ 25 บาท เป็น 35 บาท นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มขึ้นราคาต่อเนื่องเป็นหลายวันอีกหลายชนิด

1

สภาพอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่ในภาคกลางสร้างความเสียหายให้กับผลผลิต

ผู้ค้าบอกว่าสาเหตุที่ผักราคาสูงเพราะช่วงนี้มีผักออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อยจากสภาพอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่ในภาคกลางสร้างความเสียหายให้กับผลผลิต ขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคมีมากทำให้มีการปรับราคาสูงขึ้น สำหรับผักส่วนใหญ่ที่ตลาดสดทรัพย์สินพลาซ่า สั่งมาจากจังหวัดราชบุรีเนื่องจากมีผักครบทุกชนิด ขณะที่พื้นที่ในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง แม้จะมีแหล่งปลูกผักแต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ