คัดลอก URL แล้ว
ประกาศเขตภัยพิบัติยางพาราคาตกต่ำภาคใต้

ประกาศเขตภัยพิบัติยางพาราคาตกต่ำภาคใต้

17

ประกาศเขตภัยพิบัติยางพาราคาตกต่ำภาคใต้

ป้ายประกาศเขตภัยพิบัติราคายางพาราตกต่ำ ถูกตัวแทนเครือข่ายเกษตรชาวสวนยางจังหวัดชุมพร ระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำไปติดไว้บนสะพานลอย บนถนนเพชรเกษม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประตูลงสู่พื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ นายสุนทร รักษ์รงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง และนายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เปิดเผยว่าวิกฤตราคายางที่เกิดขึ้นทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงมีมติให้สมาชิกแนวร่วมทั่วประเทศติดป้ายประกาศ “เขตภัยพิบัติราคายางพาราตกต่ำ” ในทุกจังหวัดเพื่อให้รัฐบาลเร่งหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

18

กฤตราคายางที่เกิดขึ้นทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

พร้อมเรียกร้องให้มีการชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราที่กิโลกรัมละ 60 บาท ให้มีการอนุมัติโครงการกองทุนข้าวสารเพื่อให้ชาวสวนยางได้ซื้อข้าวสารในราคาที่ถูกและให้รัฐบาลทบทวน การโค่นยางพารา ตามนโยบายทวงคืนพื้นที่ป่า โดยให้ยึดคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 คือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ละรายว่าเป็นเกษตรกรผู้ยากจนจริงหรือไม่ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับคนจน

20

เรียกร้องให้มีการชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราที่กิโลกรัมละ 60 บาท

ส่วนที่จังหวัดตรัง นายประทบ สุขสนาน ประธานเครือข่ายชาวสวนยาง 14 จังหวัดภาคใต้  ระบุว่าเตรียมยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาราคายางพาราตกต่ำให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร หลังปัจจุบันราคายางพาราอยู่ในขั้นวิกฤตที่กิโลกรัมละ 38 บาท