Rectangle17I961

The Wandering Earth II ฝ่ามหันภัยเพลิงสุริยะ

มวลมนุษยชาติต้องพบกับหายนะครั้งล่าสุด เมื่อดวงอาทิตย์กำลังใกล้ถึงกาลแตกดับ ผู้คนบนโลกจึงต้องหาวิธีการในการย้ายโลกออกไปให้พ้นจากระบบสุริยะเดิม ด้วยการพึ่งพาเครื่องยนต์ขนาดยักษ์กับแรงดึงดูดของดาวพฤหัสบดีเพื่อใช้ในการเดินทางโดยมีจีนเป็นผู้นำในภารกิจสำคัญครั้งนี้