คัดลอก URL แล้ว
กทม.ไล่เช็คบิลเปิดคอนโดฯ-บ้านเช่า เลี่ยงภาษี

กทม.ไล่เช็คบิลเปิดคอนโดฯ-บ้านเช่า เลี่ยงภาษี

22

กทม.ไล่เช็คบิลเปิดคอนโดฯ-บ้านเช่า เลี่ยงภาษี

นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าผู้ประกอบการที่นำอาคาร บ้านเรือน หรือคอนโดมิเนี่ยม มาประกอบเป็นธุรกิจให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารายปี รายเดือน หรือรายวัน ตามกฎหมายแล้ว จะต้องมีการเสียภาษีภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 12.5% ต่อปี เนื่องจากเป็นการนำทรัพย์สินต่างๆ มาหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเอง

23

ตามกฎหมาย จะต้องมีการเสียภาษีภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 12.5% ต่อปี

โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนคอนโดมิเนี่ยมและบ้านพักอาศัยที่นำมาปล่อยเช่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวจะหลบเลี่ยงไม่แจ้งการจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดินต่อภาครัฐ ซึ่งการประกอบกิจการในรูปแบบดังกล่าว มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ภาษีที่ได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน กทม. ยังคงเก็บได้ในอัตราคงเดิมคือประมาณปีละกว่า 10,000 ล้านบาทเท่านั้น ทำให้ กทม.ขาดงบประมาณในการนำมาพัฒนาเมืองส่วนอื่นๆเป็นอย่างมาก

24

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร สั่งให้ตรวจสอบอาคาร บ้านและคอนโดมิเนี่ยมให้เช่าเพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษี

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ยังได้สั่งการให้ฝ่ายรายได้ของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดูแลตรวจสอบอาคาร บ้านและคอนโดมิเนี่ยมให้เช่าเพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีให้ได้มากขึ้น ซึ่งหากพบเจ้าของอาคาร บ้าน คอนโดมิเนี่ยมต่างๆ เปิดให้เช่าโดยหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี จะให้แต่ละเขตฯเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้มากที่สุด 10 ปี จากการเปิดกิจการให้เช่าครั้งแรก