Rectangle17I961

Breakout ฝ่านรกล่าพยานมรณะ

การตั้งแคมป์ที่แสนจะธรรมดากำลังกลายเป็นฝันร้าย เมื่อสองพี่น้องเห็นการฆาตกรรมโดยบังเอิญ เพื่อเป็นการปกปิดและไม่ต้องการให้มีพยานรู้เห็น เด็กทั้งสองจึงตกเป็นเป้าหมายรายต่อไปของฆาตกรสุดเหี้ยมท่ามกลางผืนป่าใหญ่ที่ไร้ผู้คน