ไฟเขียว “ทีวีดาวเทียม-เคเบิล-ดิจิทัล”เรียงเลขช่อง

ไฟเขียว “ทีวีดาวเทียม-เคเบิล-ดิจิทัล”เรียงเลขช่อง

ไฟเขียว “ทีวีดาวเทียม-เคเบิล-ดิจิทัล”เรียงเลขช่อง

12

ไฟเขียว “ทีวีดาวเทียม-เคเบิล-ดิจิทัล”เรียงเลขช่อง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่าที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้นำร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายใน 60 วัน นับแต่ลงประกาศ

13

กสทช. เห็นชอบเรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์

โดยสาระสำคัญของร่างประกาศนี้จะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ อาทิ ช่องทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี และทีวีดิจิทัล ต้องจัดเรียงช่องรายการโทรทัศน์ โดยให้นำช่องทีวีดิจิทัลทั้ง 36 ช่องไว้ในลำดับช่องรายการที่ 1 – 36 ส่วนช่องรายการที่ 37 – 60 เป็นช่องที่ผู้ประกอบการแต่ละรายเลือกเรียงช่องได้เอง ซึ่งจะแตกต่างจากประกาศเรียงช่องฉบับเดิมมีการเว้นให้ผู้ประกอบการช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีเรียงช่องรายการในลำดับที่ 1 – 10 ได้เอง หลังจากนั้นจึงจะนำ 36 ช่องทีวีดิจิทัลมาต่อท้ายตามกฎมัสต์แครี่


Tag :
กสทช
ทีวีดาวเทียม
ทีวีดิจิทัล
เคเบิล
โทรทัศน์

FaceBook Comment