เล็งเพิ่มวันลดใช้ถุงพลาสติก

เล็งเพิ่มวันลดใช้ถุงพลาสติก

เล็งเพิ่มวันลดใช้ถุงพลาสติก

9

เล็งเพิ่มวันลดใช้ถุงพลาสติก

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าผลจากการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่ร่วมกันรณรงค์งดแจกถุงพลาสติกทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีมากโดยพบว่าผลจากการรณรงค์เพียงวันเดียวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมาสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อได้กว่า 1,7800,000 ใบ หรือคิดเป็น 0.3 % ของขยะประเภทถุงพลาสติก ส่วนวานนี้ (15ก.ย.) เป็นครั้งที่ 2 สำหรับการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก จากการสำรวจห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่พกถุงผ้าหรือนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วไปใส่สินค้า

11

ลดการใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน

ด้าน นายเสริมยศ สมมั่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าในเดือนกันยายนนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มวันในการลดการใช้ถุงพลาสติกเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน คือจากปกติทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ให้เพิ่มเป็นทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่าขยะประเภทถุงพลาสติกและโฟมในปัจจุบันเฉลี่ยมีมากถึงวันละ 7 พันตันโดยขยะประเภทถุงพลาสติกมีจำนวนมากกว่า 80 % หรือมีประมาณ 5,300 ตันต่อวัน


Tag :
ถุงผ้า
ถุงพลาสติก
ร้านสะดวกซื้อ
ห้างสรรพสินค้า
โฟม

FaceBook Comment