คัดลอก URL แล้ว
คนไทยอ่วมหนี้ท่วมหัว หลังรายได้หด

คนไทยอ่วมหนี้ท่วมหัว หลังรายได้หด

5

คนไทยอ่วมหนี้ท่วมหัว หลังรายได้หด

นายธนวรรธน์  พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจสถานภาพหนี้ภาคครัวเรือนในปี 58 ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 80.2% ระบุว่ามีหนี้สินทั้งจากในและนอกระบบ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหนี้สินเฉลี่ย 248,000 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 13.16% จากการสำรวจในปี 57 ที่มีหนี้เฉลี่ย 219,158 บาทต่อครัวเรือน แบ่งเป็นหนี้ในระบบสัดส่วน 48.7% และหนี้นอกระบบ 51.3% โดยถือเป็นปีแรกที่สัดส่วนหนี้นอกระบบเพิ่มสูงสุดในรอบ 10 ปี

6

สาเหตุหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

สำหรับ 5 สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นมากนั้นเป็นผลจากรายได้ที่ลดลง ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายจากภัยธรรมชาติ มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากและค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน

7

ความสามารถในการชำระหนี้

ขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้ในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนเคยมีปัญหาด้านการชำระหนี้มากถึง 87.8%และที่เหลือ 12.2% ไม่เคยมีปัญหาในการชำระหนี้โดยที่มีปัญหาส่วนใหญ่มีการหยุดชำระหนี้ 1-2 เดือน แล้วหันไปชำระหนี้ต่อในเดือนต่อๆไป อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถชำระหนี้ได้จริงๆพบว่าประชาชน 36.6% จะใช้วิธีการกู้ยืมเงินที่อื่นมาชำระก่อน นายธนวรรธน์  ระบุด้วยว่าทุกฝ่ายต้องช่วยเติมความรู้ในเรื่องการวางแผนทางการเงินเพื่อป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบกลับคืนมา