กทม.เดินหน้ารถไฟฟ้าสายสีเขียว

กทม.เดินหน้ารถไฟฟ้าสายสีเขียว

กทม.เดินหน้ารถไฟฟ้าสายสีเขียว

*-
*
12

กทม.เดินหน้ารถไฟฟ้าสายสีเขียว

หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลมตอนที่ 3 (บางหว้า – ตลิ่งชัน) โดยระบุว่าโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเติมเต็มโครงข่ายการเดินทางพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกให้มีความสมบูรณ์ เนื่องจากไปบรรจบกับรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงตลิ่งชัน – บางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย อีกทั้งช่วยบรรเทาการจราจรฝั่งธนบุรีและเปิดพื้นที่การพัฒนาเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก หลังกรุงเทพมหานครมีแนวคิดที่จะเสนอให้ปรับการใช้ประโยชน์ของที่ดินในพื้นที่เขตตลิ่งชันและภาษีเจริญในผังเมืองฉบับใหม่ให้เป็นที่ดินเชิงพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้น

10

แนวเส้นทางของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีลม

โดยแนวเส้นทางของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 3 (บางหว้า – ตลิ่งชัน) นี้มีสถานีทั้งสิ้น 6 สถานี คือ สถานีบางแวก สถานีบางเชือกหนัง สถานีบางพรม สถานีอินทราวาส สถานีบรมราชชนนี และสถานีตลิ่งชัน รวมระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร  ผู้ว่าฯกรุงเทพฯ กล่าวว่าหากโครงการดังกล่าวเริ่มก่อสร้างในปี 2561 ตามแผนการดำเนินงานจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 โดยจะใช้เงินลงทุนเบื้องต้น 13,763 ล้านบาท แบ่งเป็นค่างานโยธา 10,046 ล้านบาท ค่าติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 3,019 ล้านบาท และค่าบริการทางวิศวกรรม 698 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารในปี 2564 เฉลี่ย 87,612 คนต่อวัน


Tag :
กรุงเทพมหานคร
ตลิ่งชัน
บางหว้า
รถไฟฟ้า
รถไฟฟ้าสายสีเขียว
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีลม

FaceBook Comment