ยอดเข้าพักต่างชาติกลับสู่ภาวะปกติ

ยอดเข้าพักต่างชาติกลับสู่ภาวะปกติ

ยอดเข้าพักต่างชาติกลับสู่ภาวะปกติ

8

ยอดเข้าพักต่างชาติกลับสู่ภาวะปกติ

นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่าหลังจากเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ผ่านไป 1 สัปดาห์ สถานการณ์การเข้าพักตามโรงแรมต่างๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยขณะนี้ไม่มีลูกค้าและนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพักแม้ว่าในช่วงที่เกิดเหตุ 2 – 3 วันแรก มีการยกเลิกการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติบ้างเนื่องจากกังวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาครัฐและเอกชนต่างเร่งเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับคืนมา นายกสมาคมโรงแรมไทยยังมั่นใจว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวไทยในปีนี้ จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 28 ล้านคน หลังช่วง 7 เดือนของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยแล้ว 17 ล้านคน

9

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น

10

ย่านธุรกิจการค้ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่ม

 


Tag :
การท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยว
ระเบิดแยกราชประสงค์

FaceBook Comment