Rectangle17I961

Death Race 4: Beyond Anarchy ซิ่ง สั่ง ตาย 4

เรื่องราวในภาคนี้ หลังจากที่ Frankenstein พระเอกในเรื่อง แข่งรถเพื่อจะเป็นผู้ชนะ เมื่อชนะครบ 3 ครั้ง จะถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระ ในภาคแรก Frankenstein ได้แข่งรถ เหลือเพียงอีกหนึ่งการแข่งขันก็จะเป็นอิสระ แต่เกิดรถระเบิดซะก่อน ทำให้ต้องมีผู้มารับบทแทน และทำให้เรื่องราวต่อมาอีก 3 ภาค ไม่ถูกปล่อยตัวสักที ทำให้ภาคนี้ต้องมาลุ้นกันว่า จะได้ปล่อยตัวหรือไม่