กลุ่มเภสัชฯร้อง อย.ถอนประกาศจดชื่อ-สกุลผู้ซื้อยา

กลุ่มเภสัชฯร้อง อย.ถอนประกาศจดชื่อ-สกุลผู้ซื้อยา

กลุ่มเภสัชฯร้อง อย.ถอนประกาศจดชื่อ-สกุลผู้ซื้อยา

15

กลุ่มเภสัชฯร้อง อย.ถอนประกาศจดชื่อ-สกุลผู้ซื้อยา

เภสัชกร สงัด อินทร์นิพัฒน์ ประธานกลุ่มเภสัชเพื่อมวลชน เปิดเผยว่าวันนี้ (17ส.ค.) ทางกลุ่มเภสัชเพื่อมวลชนเตรียมเดินทางมายื่นหนังสือต่อองค์การอาหารและยา (อย.) เพื่อขอหารือและขอให้เพิกถอนประกาศเรื่องรายการยาอันตรายที่ต้องทำบัญชีการขายยาโดยให้ผู้รับอนุญาตขายยาและขายส่งยาต้องระบุชื่อยา หมายเลขการผลิต จำนวนที่ขาย และชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ เพื่อใช้หลักฐานดำเนินคดีกับร้านขายยาที่ลักลอบขายยาอันตรายให้กับเยาชนและป้องกันเยาวชนซื้อยาเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดนั้นถือเป็นการขัดต่อหลักปฏิบัติของวิชาชีพเภสัชกรรมและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งขัดต่อหลักกฎหมาย

14

กลุ่มเภสัชเพื่อมวลชนเห็นว่าสภาเภสัชกรรมควรเสนอแนะต่อ อย. ให้ใช้มาตรการแก้ปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งทางกลุ่มเภสัชเพื่อมวลชนยังเห็นว่าสภาเภสัชกรรมควรเสนอแนะต่อ อย. ให้ใช้มาตรการแก้ปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเพิ่มมาตรการจับกุม การขยายผลการจับกุมสู่แหล่งผลิต ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาการรณรงค์ป้องกันการใช้ยาไปในทางที่ผิดทั้งนี้ในประกาศดังกล่าวได้ระบุตัวยาเช่น เดกซ์โตรเมเธอร์แฟน (Dextromethophan) และ กลุ่มยาแอนติฮีสตามีน (Antihistamine) ซึ่งเป็นยาพื้นฐานที่ทั่วโลกใช้เพื่อรักษาอาการไอ อาการแพ้ และลดน้ำมูกในโรคหวัดและโรคอื่นๆ โดยไม่มีการขอชื่อและนามสกุลของผู้ป่วยแต่อย่างใด อีกทั้งที่ผ่านมาร้านขายยามีการทำบัญชีรายการยาอยู่แล้วจึงไม่เห็นว่าต้องจดชื่อนามสกุลของผู้มาซื้อ

 

 


Tag :
กลุ่มเภสัชเพื่อมวลชน
บัญชีการขายยา
สงัด อินทร์นิพัฒน์
สภาเภสัชกรรม
องค์การอาหารและยา
อย.
เภสัชกร

FaceBook Comment