พาณิชย์ผนึกห้างฯ ทั่วประเทศ ลดสินค้า 20-70%

พาณิชย์ผนึกห้างฯ ทั่วประเทศ ลดสินค้า 20-70%

พาณิชย์ผนึกห้างฯ ทั่วประเทศ ลดสินค้า 20-70%

12

 พาณิชย์ผนึกห้างฯ ทั่วประเทศ ลดสินค้า 20-70%

นางดวงกมล  เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับห้างค้าส่ง ค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ 13,000 สาขาทั่วประเทศนำสินค้ากว่า 1 หมื่นรายการ จัดกิจกรรมลดราคาพิเศษ 20-70% เริ่มตั้งแต่ วันที่ 19-25 สิงหาคมนี้ เพื่อร่วมฉลองวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 95 ปีซึ่งตรงกับวันที่ 20 สิงหาคมนี้โดยประชาชนที่สนใจซื้อสินค้าราคาพิเศษสามารถสังเกตได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ที่จะติดไว้บริเวณหน้าสถานประกอบการภายใต้ชื่องาน “วันพาณิชย์ ธุรกิจเทใจ ลดราคาสินค้า คืนความสุขให้ประชาชน”

13

“วันพาณิชย์ ธุรกิจเทใจ ลดราคาสินค้า คืนความสุขให้ประชาชน”

ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP , OTOP Select และสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพจำนวน 80 คูหาบริเวณลานเอนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าชุมชนและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนับสนุนสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนให้มากขึ้น

 


Tag :
กระทรวงพาณิชย์
ค่าครองชีพ
ซูเปอร์มาร์เก็ต
ร้านสะดวกซื้อ
ลดราคาสินค้า
ห้างสรรพสินค้า

FaceBook Comment