คัดลอก URL แล้ว
กินเผ็ดอาจช่วยให้อายุยืนยาว

กินเผ็ดอาจช่วยให้อายุยืนยาว

กินเผ็ดอาจช่วยให้อายุยืนยาว

นักวิจัยพบว่าการทานอาหารเผ็ดเป็นประจำนั้นมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลดลง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มาจากมะเร็ง หัวใจขาดเลือด และโรคทางเดินหายใจต่างๆ

Screen Shot 2558-08-15 at 1.33.06 PM

งานวิจัยที่เผยถึงข้อดีของการทานอาหารรสเผ็ดมากมาย

ก่อนหน้านี้เคยมีงานวิจัยที่เผยถึงข้อดีของการทานอาหารรสเผ็ดทั้งเกี่ยวข้องกับส่วนผสมอาหารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ แคปไซซิน มีสารต้นความอ้วน แอนตี้ออกซิแดนท์ ต้านการติดเชื้อ และมีคุณสมบัติต้านมะเร็งต่างๆ จนกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นให้นักวิทยาศาสตร์ที่สมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของจีน ได้เริ่มทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารเผ็ดเป็นประจำทุกวันกับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการเสียชีวิต

Screen Shot 2558-08-15 at 1.34.29 PM

นักวิจัยเก็บข้อมูลจากประชากร 487,375 คน จากฐานข้อมูลของ “ไชน่า คาดูรี่ ไบโอแบงก์”

ในการศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยเก็บข้อมูลจากประชากร 487,375 คนที่อายุระหว่าง 30-79 ปี จากฐานข้อมูลของ “ไชน่า คาดูรี่ ไบโอแบงก์” (China Kadoorie Biobank) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ศึกษาด้านโรคเรื้อรังในประชากรจีน โดยมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2551 มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและการเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วย ในข้อมูลนี้ ผู้เข้าร่วมการศึกษาได้ตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป การตรวจสุขภาพ การบริโภคอาหารแต่ละวัน การทานเนื้อแดง ผัก และแอลกอฮอล์

Screen Shot 2558-08-15 at 1.35.04 PM

ในการวิจัยจะไม่นำข้อมูลของผู้เข้าร่วมที่เป็นมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคโลหิตอุดตันมาศึกษา

นักวิจัยไม่นำข้อมูลของผู้เข้าร่วมที่เป็นมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคโลหิตอุดตันอยู่แล้วมาศึกษา แต่ได้มีการพิจารณาปัจจัยทางด้านอายุ สถานะสมรส ระดับการศึกษา กิจกรรมทางกายภาพในแต่ละวันด้วย และในช่วงที่ติดตามต่อเนื่องคิดเป็นค่ามัธยฐาน 7.2 ปีนี้ มีการเสียชีวิต 20,224 ราย

Screen Shot 2558-08-15 at 1.51.16 PM

ผู้ที่ทานอาหารเผ็ด 5-7 ครั้งต่อสัปดาห์นั้น มีความเสี่ยงลดลงไปถึงร้อยละ 14

จากการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบผู้เข้าร่วมการทดสอบที่ทานอาหารเผ็ดน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ กับผู้ที่ทานอาหารเผ็ด 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์พบว่า ผู้ที่ทานเผ็ดนั้นมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตลดลงร้อยละ 10 และผู้ที่ทานอาหารเผ็ด 5-7 ครั้งต่อสัปดาห์นั้น มีความเสี่ยงลดลงไปถึงร้อยละ 14

Screen Shot 2558-08-15 at 1.35.43 PM

ทานอาหารเผ็ดเกือบทุกวันมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่ไม่ทานอาหารเผ็ดน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ถึง 14 %

กล่าวคือ ผู้ที่ทานอาหารเผ็ดเกือบทุกวันมีความเมสี่ยงที่จะเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่ไม่ทานอาหารเผ็ดน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ถึง 14 เปอร์เซ็นต์ โดยความสัมพันธ์ที่พบนี้เหมือนกันทั้งในผู้ชาย ผู้หญิง และมีความชัดเจนมากขึ้นในกลุ่มผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Screen Shot 2558-08-15 at 1.35.27 PM

พริกที่ทานเข้าไปนั้นน่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง หัวใจขาดเลือด และระบบทางเดินอาหาร

ความถี่ของการทานอาหารเผ็ดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หัวใจขาดเลือด และระบบทางเดินอาหาร เพราะพริกที่ทานเข้าไปนั้นน่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคเหล่านี้

Screen Shot 2558-08-15 at 1.36.13 PM

พริกสดนั้นอุดมไปด้วยแคปไซซิน วิตามินซี และสารอาหารอื่นๆ

นอกจากนี้ ส่วนผสมในพริกที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพก็น่าจะมีผลเช่นเดียวกัน โดยนักวิจัยได้อธิบายว่า พริกที่สดนั้นอุดมไปด้วยแคปไซซิน วิตามินซี และสารอาหารอื่นๆ แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ทราบชัดเจนว่าอะไรที่ทำให้สารเหล่านี้ไปทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง

Screen Shot 2558-08-15 at 1.35.59 PM

แต่นักวิจัยก็ยังบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่า ทานอาหารเผ็ดแล้วสุขภาพดีขึ้น

ต่อคำถามที่ว่า คนเราควรจะทานอาหารเผ็ดเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นหรือไม่ นิตา โฟรูไฮ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่สหราชอาณาจักรก็ชี้ว่า ตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปเช่นนั้น แต่ก็ควรจะมีการศึกษามากขึ้นเพื่อทดสอบความสัมพันธ์กับการทานอาหารเผ็ดกับปัจจัยการเสียชีวิตเหล่านี้

Screen Shot 2558-08-15 at 1.33.26 PM

เห็นสีแดงๆน่ากลัวแบบนี้ “พริก” ก็ยังถือว่ามีประโยชน์นะคะ ^^

Screen Shot 2558-08-15 at 1.33.37 PM

กินเผ็ดอาจช่วยให้อายุยืนยาว