คัดลอก URL แล้ว
ศธ.ไม่ปิดกั้นนักศึกษามีรอยสัก-ระเบิดหู

ศธ.ไม่ปิดกั้นนักศึกษามีรอยสัก-ระเบิดหู

10

ศธ.ไม่ปิดกั้นนักศึกษามีรอยสัก-ระเบิดหู

รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังหารือกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยหลังมีมติไม่รับนักศึกษาที่มีรอยสักและระเบิดหูเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 ว่าเป็นเพราะสมาคมฯต้องการปรับภาพลักษณ์ของนักศึกษาอาชีวะและคุณภาพการศึกษาเนื่องจากพบข้อมูลว่านักศึกษาที่ก่อเหตุวิวาทส่วนใหญ่มักมีรอยสักโดยเฉพาะรอยสักสัญลักษณ์ประจำสถาบันรวมทั้งถูกปฏิเสธรับเข้าทำงานซึ่งเรื่องนี้เป็นสิทธิของแต่ละบริษัทที่จะพิจารณา

11

กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะรับนักศึกษาทุกคนโดยไม่ปิดกั้นเพราะการสักและเจาะหูเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

แต่กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะรับนักศึกษาทุกคนโดยไม่ปิดกั้นเพราะการสักและเจาะหูเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพร้อมทั้งขอให้แต่ละสถาบันการศึกษาพิจารณารับนักศึกษาเป็นรายบุคคลด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่ากระทรวงฯไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับนักศึกษาที่มีรอยสักหรือระเบิดหู เพราะยอมรับว่าหลายกรณีตรวจสอบยากโดยเฉพาะผู้ที่สักในร่มผ้าแต่ส่วนตัวเห็นว่าแนวทางนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่กำลังสนใจเข้าศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษารวมถึงการเข้าทำงานที่บางแห่งมีระเบียบห้ามผู้มีรอยสักเข้าทำงาน


WRITER