คัดลอก URL แล้ว
สนามบินสีเขียวแห่งแรกของโลก

สนามบินสีเขียวแห่งแรกของโลก

1

 สนามบินสีเขียวแห่งแรกของโลก

ท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนเกาะบัลตราหมู่เกาะกาลาปากอสในประเทศเอกวาดอร์ได้รับรางวัลผู้นำในการออกแบบที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแห่งแรกของโลก จากสภาอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา ท่าอากาศยานแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะบัลตราในหมู่เกาะกาลาปากอสได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นผู้นำในการออกอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) ซึ่งถือเป็นสนามบินแห่งแรกของโลกที่ผ่านมาตรฐานนี้โดยโครงสร้างของตัวอาคารกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เป็นวัสดุรีไซเคิลที่ได้มาจากอาคารเดิมใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลเพื่อใช้ในอาคารโดยสาร

2

ท่าอากาศยานแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะบัลตราในหมู่เกาะกาลาปากอส

เอเซเควียล บาร์เรเนเชีย ประธานบริษัทอีโคแกล คอร์เปอเรชั่น ซึ่งบริหารงานท่าอากาศยานเปิดเผยว่าการสร้างสนามบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากหมู่เกาะกาลาปากอสได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ดังนั้นส่วนประกอบของอาคารทั้งหมดจึงต้องถูกสร้างขึ้นบนแผ่นดินใหญ่แต่ต้องใช้เวลานานถึง 1 ปีเต็มในการฝึกอบรมสถาปนิกและวิศวกรในเรื่องการก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน

3

หมู่เกาะกาลาปากอสได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

บริษัทมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของท่าอากาศยานแห่งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากแทบทุกขั้นตอนของการก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยต้องใส่ใจรายละเอียด ขณะเดียวกันต้องใส่ใจรายละเอียดอย่างพิถีพิถันรอบคอบรวมทั้งต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานที่ยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ยังต้องผ่านการตรวจสอบจากนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกดังนั้นจึงรู้สึกภูมิใจมากกับความสำเร็จในครั้งนี้

4

ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานในการออกอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับหมู่เกาะกาลาปากอสตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งของประเทศเอกวาดอร์ไปทางตะวันตกระยะทาง 1,050 กิโลเมตร ถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์จากทั่วโลกเพราะยังคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติไว้สูงมาก เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์หลายพันธุ์ชนิดที่พบได้เฉพาะที่นี่ที่เดียว