คมนาคม สั่งเร่งสรุปปรับค่าโดยสารหลังน้ำมันลด

คมนาคม สั่งเร่งสรุปปรับค่าโดยสารหลังน้ำมันลด

คมนาคม สั่งเร่งสรุปปรับค่าโดยสารหลังน้ำมันลด

6

 คมนาคม สั่งเร่งสรุปปรับค่าโดยสารหลังน้ำมันลด

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งเร่งสรุปปรับค่าโดยสารเรือด่วนหลังราคาน้ำมันดีเซลลดต่อเนื่อง โดยค่าโดยสารของรถบขส. และ ขสมก.นั้นจะพิจารณารายละเอียดเรื่องของปัจจัยต้นทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ ขณะที่กรมเจ้าเตรียมเรียกผู้ประกอบการเรือด่วนฯ หารือเรื่องต้นทุนวันที่ 13 สิงหาคมนี้


Tag :
กระทรวงคมนาคม
น้ำมันดีเซลลด
น้ำมันลดราคา
ปรับค่าโดยสาร
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง

FaceBook Comment