Rectangle17I961

Operation Bangkok มฤตยูใจกลางสมุทร

เพื่อที่จะช่วยตัวประกันให้พ้นจากสถานการณ์อันเลวร้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มากประสบการณ์จึงนำทีมออกปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยตัวเอง แม้จะรู้อยู่แก่ใจดีว่าไม่ต่างกับการวิ่งเข้าไปสู่เงื้อมเงามรณะ เพราะพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอาชญากรจอมโหดนับร้อย และภยันตรายที่เกินกว่าจะจินตนาการได้บนเกาะร้างกลางมหาสมุทรแห่งนี้