การโด๊ปคืออะไร ?

การโด๊ปคืออะไร ?

การโด๊ปคืออะไร ?

9

การโด๊ปคืออะไร ?

ก่อนจะไปรู้จักความหมายของ “การโด๊ป” อีกหนึ่งคำที่ได้ยินกันมากได้แก่ “สารต้องห้าม” ซึ่งก็หมายถึงสารที่ถูกห้ามใช้ในการกีฬาเนื่องจากมีฤทธิ์ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของนักกีฬาเปลี่ยนไปซึ่ง “การโด๊ป” มีความหมายกว้างกว่านั้นเพราะนอกจากจะเป็นสารหรือยาแล้ว วิธีการต่างๆที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของนักกีฬาก็ถือเป็น “การโด๊ป” ทั้งหมดตามข้อกำหนดขององค์กรโด๊ปโลกที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

10

สารอนาบอริกเป็นสารเพิ่มขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมักใช้ในกีฬาที่ต้องใช้พละกำลังสูง

การใช้สารโด๊ป ไม่ว่าจะเป็นสารกระตุ้นที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลางทำให้นักกีฬามีการตื่นตัว คล่องแคล่ว มีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็ว มักใช้ในกีฬาประเภทวิ่ง หรือ จะเป็นพวกสารอนาบอริกซึ่งเป็นสารเพิ่มขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมักใช้ในกีฬาที่ต้องใช้พละกำลังสูง ส่วนยาขับปัสสาวะนักกีฬาบางคนมักใช้ยาพวกนี้สำหรับคุมน้ำหนักหรือใช้เพื่อปิดบังการใช้สารโด๊ปตัวอื่น

11

การให้เลือดหรือองค์ประกอบของเลือด เพื่อช่วยให้การนำออกซิเจนจากปอดไปสู่กล้ามเนื้อได้ดีขึ้น จะทำให้นักกีฬาเหนื่อยช้าลง

วิธีการโด๊ป หมายถึง วิธีการต่างๆที่มีการนำมาใช้เพื่อทำให้ความสามารถในการแข่งขันของนักกีฬาสูงขึ้น เช่น การให้เลือดหรือองค์ประกอบของเลือด เพื่อช่วยให้การนำออกซิเจนจากปอดไปสู่กล้ามเนื้อได้ดีขึ้น จะทำให้นักกีฬาเหนื่อยช้าลง

12

“การโด๊ป” ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาเพราะนอกจากทำลายสปิริตของนักกีฬาทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม

สารหรือยาที่มีข้อกำหนดในการใช้ ซึ่งสารพวกนี้จะห้ามใช้ในนักกีฬาบางประเภทและบางชนิดก็อนุญาตให้ใช้โดยมีข้อจำกัดในการใช้ เช่น เหล้า กัญชา ยาชาเฉพาะที่ สเตียรอยด์ และยาพวกเบต้าบล็อกเกอร์ ซึ่งใช้ในการรักษาโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง เป็นต้น ทั้งนี้ “การโด๊ป” ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาเพราะนอกจากทำลายสปิริตของนักกีฬาทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรมแล้วผู้ที่ใช้สารโด๊ปก็อาจได้รับอันตรายจากยาที่ใช้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็เป็นได้


Tag :
การโด๊ปยา
การโด๊ปยานักกีฬา
นักกีฬาโด๊ปยา
สารต้องห้าม
โด๊ปยา

FaceBook Comment