คัดลอก URL แล้ว
ภาคอีสานยังวิกฤตน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อย

ภาคอีสานยังวิกฤตน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อย

ภาคอีสานยังวิกฤตน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อย

6

ภาคอีสานยังวิกฤตน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อย

แม้จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแต่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังวิกฤตเนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมีน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้  ส่วนนาข้าวที่ได้รับน้ำไม่เพียงพอทยอยยืนต้นตายเช่นกัน นาข้าวในตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในสภาพยืนต้นตายเนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน กรมชลประทานระบุว่า ขณะนี้มีนาข้าวกว่า 500 ไร่ใน อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอเมืองจันทร์  ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน กำลังได้รับผลกระทบหนักเนื่องจากต้องรอน้ำฝนเพียงอย่างเดียว

7

สถานการณ์อ่างเก็บน้ำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

ขณะที่นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์อ่างเก็บน้ำในขณะนี้ว่าถึงแม้ฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างกลับน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยืนยันว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้ง 5 อำเภอ ตรงข้ามกับชลประทานจังหวัดมหาสารคามที่ต้องออกเตือนประชาชนให้ใช้น้ำอย่างหยัดเนื่องจากน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 17 แห่งมีปริมาณน้ำเพียง 30% ของความจุ หากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงอีกอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาและภาคการเกษตรแตกต่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนสิรินธร เฉลี่ยวันละกว่า 2 ล้าน 4 แสนลูกบาศก์เมตร ทำให้ขณะนี้มีเก็บกักกว่า 46% ของความจุเขื่อนซึ่งส่งผลดีต่อนาข้าวที่ปลูกรอบสองได้กว่า 7 หมื่นไร่

8

สถานการณ์น้ำภาพรวมดีขึ้นแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น้ำไปไม่ถึงซึ่งต้องหาวิธีแก้ไข

ส่วนที่จังหวัดอ่างทอง เกษตรจังหวัดได้ลงพื้นที่ฟังปัญหาแล้งของเกษตรกร ในตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ หลังจากที่ชลประทานไม่สามารถจ่ายน้ำได้โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายคลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้งเพื่อนำงบประมาณมาช่วยเหลือขณะที่ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแผนการช่วยเหลือชาวนาหลังจากได้ลงพื้นที่ติดตามดูสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทว่าแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น้ำไปไม่ถึงก็ยังจะต้องหาวิธีแก้ไขต่อไป


Tag :
กรมชลประทาน
นาข้าว
ปริมาณน้ำในเขื่อน
วิกฤตภัยแล้ง
อ่างเก็บน้ำ

FaceBook Comment