ขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นทวีปแอฟริกา

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นทวีปแอฟริกา

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นทวีปแอฟริกา

หลายประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตก กำลังหาทางแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยากต่อการกำจัดหรือรีไซเคิล เพราะหากขยะเหล่านี้ไม่ได้รับการรีไซเคิลที่ถูกวิธี จะก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อทุกชีวิต

 

Screen Shot 2558-07-25 at 1.00.14 PM

อั๊กบ๊อกบลอชชี ภูเขาขยะกองใหญ่

 

ขอต้อนรับสู่ “อั๊กบ๊อกบลอชชี” ภูเขาขยะกองใหญ่ ใจกลางกรุงอักกรา ประเทศกานาณ ที่แห่งนี้ เด็กน้อยและฝูงปศุสัตว์ ต่างดำเนินชีวิตท่ามกลางกองขยะ ขณะที่ผู้ใหญ่กำลังควานหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่นี่คือแหล่งรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา และขยะซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในขณะนี้ คือ แผงวงจรคอมพิวเตอร์คุณภาพดี ที่มีส่วนประกอบทำจากทอง ทองคำขาว หรือเงิน

 

Screen Shot 2558-07-25 at 1.00.59 PM

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

 

Screen Shot 2558-07-25 at 1.00.45 PM

การคัดแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์

 

 

Screen Shot 2558-07-25 at 1.01.13 PM

ขายแบบแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์

 

 

Screen Shot 2558-07-25 at 1.01.41 PM

การคัดแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์


Tag :
ขยะล้นเมือง
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ทวีปแอฟริกา
รีไซเคิล
เกิดมลพิษ

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นทวีปแอฟริกา

หมอกควันสร้างมลพิษกระทบท่องเที่ยวเชียงใหม่
หมอกควันสร้างมลพิษกระทบท่องเที่ยวเชียงใหม่
schedule
25 มี.ค. 2017