สธ.ระบุ สวมฮิญาบทำงานได้

สธ.ระบุ สวมฮิญาบทำงานได้

สธ.ระบุ สวมฮิญาบทำงานได้

กระทรวงสาธารณสุขยืนยันกฎกระทรวงฯ ให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขใส่ฮิญาบปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ปี 2542 ขณะที่สำนักนายกฯมีประกาศให้อยู่ในเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนด้วย ส่วนจากกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้สอบหาข้อเท็จริง กรณีมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลกระบี่ ยังมีการห้ามมุสลิมคลุมฮิญาบเข้าเรียนและเข้าทำงาน เรื่องนี้ นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เคยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแต่งกาย ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 ได้แก่ 1.การแต่งกายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  2.การแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ 3.การแต่งกายของพนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด โดยได้มีหนังสือกำชับให้ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2543 เป็นต้นมา หากมีความจำเป็นต้องแต่งกายนอกเหนือจากประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงหลักประโยชน์ของผู้ป่วย เช่น การติดเชื้อ และการปฏิบัติตามหลักศาสนาด้วยอย่างไรก็ตามได้กำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 94 พุทธศักราช 2553 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2553 ซึ่งได้กำหนดเรื่องการแต่งกายของข้าราชการหญิงมุสลิมไว้

 

Screen Shot 2558-07-19 at 3.20.15 PM

 

 

Screen Shot 2558-07-19 at 3.19.40 PM

สวมฮิญาบทำงานได้

 

Screen Shot 2558-07-19 at 3.20.06 PM


Tag :
กระทรวงสาธารณสุข
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
ศาสนาอิสลาม
สวมฮิญาบทำงาน
สาธารณสุข
เครื่องแต่งกาย

FaceBook Comment