โครงการ “Gen A พลังพลเมือง อ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่ 1

โครงการ “Gen A พลังพลเมือง อ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่ 1

โครงการ “Gen A พลังพลเมือง อ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่ 1

การอ่านถือได้ว่าเป็นกระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ เป็นการสร้างรากฐานที่ดีของชีวิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ (สสส.) จัด โครงการ “Gen A พลังพลเมือง อ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่ 1”  โดยได้มีการประสานงานเชิญชวนให้ นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมในโครงการนี้  เพื่อให้น้องๆ ในระดับอุดมศึกษานั้นได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง  กับหัวข้อ “พี่ชวนน้อง อ่าน เขียน สร้างสุข”  เรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงาน

 

โครงการ “Gen A พลังพลเมือง อ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่ 1

.

นอกจากโครงการนี้จะสนับสนุนส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้นแล้ว อีกหนึ่งความสำคัญของโครงการนี้ นั่นก็คือ การดึงศักยภาพ และความสามารถของนักศึกษา ให้มาร่วม รวมพลังแห่งการอ่าน รวมถึงสร้างสรรค์โครงการส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมและชุมชนค่ะ

Screen Shot 2558-07-18 at 3.15.39 PM

คุณสุดใจ พรหมเกิด (ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน)

Screen Shot 2558-07-18 at 3.15.14 PM

โครงการ “Gen A พลังพลเมือง อ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่ 1

Screen Shot 2558-07-18 at 3.17.01 PM

โครงการ “Gen A พลังพลเมือง อ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่ 1


Tag :
รักการอ่าน
สสส.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อ่านหนังสือ
โครงการ “Gen A พลังพลเมือง อ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่ 1”

FaceBook Comment