คัดลอก URL แล้ว
ชาวนาพระนครศรีอยุธยา เรียกร้องรัฐช่วยเหลือไม่มีน้ำใช้

ชาวนาพระนครศรีอยุธยา เรียกร้องรัฐช่วยเหลือไม่มีน้ำใช้

30

ชาวนาพระนครศรีอยุธยา เรียกร้องรัฐช่วยเหลือไม่มีน้ำใช้

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาวนาตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา แสดงความกังวลหลังทราบว่าจะสูบน้ำเข้านาไม่ได้หลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้เขื่อนหลัก 4 เขื่อนลดระบายพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรงดสูบน้ำตั้งแต่วันนี้เพราะจะทำให้ข้าวใกล้เก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคมนี้ทั้ง 165 ไร่ เสียหายทั้งหมด ขณะที่จังหวัดอ่างทอง ชาวตำบลชัยฤทธิ์ และตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย เร่งสูบน้ำเจ้าพระยาเข้าคลองชลประทานก่อนจะสูบน้ำไม่ได้อีกวันนี้เช่นกันเพื่อนำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่ใกล้ยืนต้นตาย