คัดลอก URL แล้ว
ดีเดย์ 1 ส.ค.จัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้าง

ดีเดย์ 1 ส.ค.จัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้าง

ดีเดย์ 1 ส.ค.จัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้าง

13

ดีเดย์ 1 ส.ค.จัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้าง  

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม รถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพฯ ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องโดยผู้ขับรถ เสื้อวิน บัตรประจำตัวและรถต้องมีข้อมูลที่ตรงกันหากเจ้าหน้าที่พบการนำรถจักรยานยนต์ป้ายดำมาให้บริการรับส่งผู้โดยสารจะถูกปรับไม่เกิน 2 พันบาทโดยปัจจุบันมีวินรถจักรยานยนต์ที่ได้รับอนุญาตจำนวน 5,477  วิน และจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้ว  83,299 คัน

14ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม รถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพฯ ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าได้ทยอยส่งมอบเสื้อวินให้ผู้ลงทะเบียนเกือบครบทั้งหมดแล้วยกเว้นใบขับขี่ที่จะอนุโลมให้ใช้ใบขับขี่ส่วนบุคคลได้ถึงสิ้นปีนี้โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไปเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของรถที่นำมาวิ่งรับผู้โดยสารและจะลงโทษปรับตามประเภทความผิด เช่น ใช้จักรยานยนต์ป้ายดำ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่งกายไม่ถูกต้อง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถปรับไม่เกิน 1,000 บาท ยกเว้นกรณีอยู่ระหว่างผ่อนผันต้องแสดงหนังสือผ่านการอบรมส่วนแนวคิดยกเลิกการใช้ป้ายแดงเพื่อป้องกันการเลี่ยงภาษีนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนจะประกาศบังคับใช้ได้ประมาณต้นปี 2560


Tag :
จักรยานยนต์รับจ้าง
จัดระเบียงวินมอเตอร์ไซค์
วินมอเตอร์ไซค์

FaceBook Comment