คัดลอก URL แล้ว
พาณิชย์สั่งห้ามขึ้นราคาน้ำดื่ม

พาณิชย์สั่งห้ามขึ้นราคาน้ำดื่ม

พาณิชย์สั่งห้ามขึ้นราคาน้ำดื่ม

9

พาณิชย์สั่งห้ามขึ้นราคาน้ำดื่ม

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการค้าภายในตรวจสอบสถานการณ์จากผู้ผลิตน้ำดื่มรายใหญ่ เช่น น้ำดื่มตราช้าง , สิงห์ , เนสท์เล่เพียวไลฟ์ , น้ำทิพย์ และคริสตัล ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตประมาณ 60% ของตลาดรวมโดยพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเนื่องจากมีแหล่งน้ำใต้ดินใช้ผลิตเองปริมาณการผลิตยังคงเป็นปกติและสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังกำชับผู้ประกอบการทุกรายไม่ให้ขึ้นราคาในขณะนี้พร้อมให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกโดยราคาแนะนำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส (ขวด PET) ขนาดบรรจุ 500 – 600 มิลลิลิตร ไม่แช่เย็นราคาไม่เกินขวดละ 7 บาทและแช่เย็นไม่เกินขวดละ 10 บาทขนาดบรรจุ 1,500 มิลลิลิตรไม่เกินขวดละ 14 บาท

10กระทรวงพาณิชย์กำชับผู้ประกอบการทุกรายไม่ให้ขึ้นราคาน้ำดื่ม

ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัดซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่ นายสิทธิพงษ์ เทพลิบ เจ้าของและผู้จัดการร้านน้ำดื่มประสาทพร ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มในอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี กล่าวว่าการหยุดผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาทส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้ปริมาณน้ำที่ทางร้านจำหน่ายเริ่มไม่เพียงพอ

12หากพบว่ามีการปรับขึ้นราคาในช่วงวิกฤตเช่นนี้จะดำเนินการตามกฎหมาย

มีผู้ประกอบการธุรกิจน้ำดื่มในอำเภอพระพุทธบาทหลายรายได้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงวิกฤตเช่นนี้โดยน้ำดื่มถังขนาด 20 ลิตรปรับราคาขึ้นเป็น 35 บาท จากราคาจำหน่ายปกติที่ 25 บาท


Tag :
กระทรวงพาณิชย์
คุมราคาน้ำดื่ม
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

FaceBook Comment