คัดลอก URL แล้ว
อ่างเก็บน้ำคลองสียัดวิกฤตหนัก เหลือน้ำ 10 วัน

อ่างเก็บน้ำคลองสียัดวิกฤตหนัก เหลือน้ำ 10 วัน

-*
13

อ่างเก็บน้ำคลองสียัดวิกฤตหนัก เหลือน้ำ 10 วัน

ปริมาณน้ำร้อยละ 1 ที่เหลือเพียง 34.21 ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง 420 ล้านลูกบาศก์เมตรหากเทียบกับปีก่อนวันเดียวกันอ่างเก็บน้ำคลองสียัดมีน้ำอยู่ที่ 250 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งประโยชน์ของน้ำในอ่างคลองสียัดส่วนใหญ่คือชลประทานอุปโภคบริโภคเลี้ยงพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยขณะนี้ปล่อยน้ำอยู่ที่ 4 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวันและจะปรับลดเหลือ 2 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวันในวันที่ 17 กรกฎาคมเพราะระดับน้ำลดต่ำลงซึ่งใกล้ธรณีเขื่อนแค่ 0.92 เมตร

14กราฟการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองสียัด

เมื่อดูกราฟการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองสียัดหลังอุทกภัยครั้งใหญ่แถบจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทราปลายปี 56 เห็นชัดว่าน้ำในอ่างเริ่มน้อยลงประกอบกับปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ปีที่แล้วตกลงมาน้อยทำให้ระดับน้ำจุได้ไม่ถึงเกณฑ์ปกติ โดยปีนี้มีน้ำเข้าอ่างเพียง 2 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ทางโครงการส่งน้ำคลองสียัดได้เตรียมรับมือด้วยแผนเบื้องต้นคือกำลังส่งเรื่องขอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งหากสถานการณ์น้ำในอ่างนั้นลดจนระบายออกเองไม่ได้เพื่อช่วยในเรื่องชลประทาน

15คลองสียัดได้เตรียมรับมือด้วยแผนเบื้องต้นด้วยเครื่องสูบน้ำ

แม้ว่าภาคการเกษตรของฉะเชิงเทราที่ใช้น้ำจากคลองสียัดจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าพื้นที่อื่นของภาคกลางแต่ระดับน้ำในอ่างที่น่าจับตามองว่าช่วงฝนกลางเดือนสิงหาคมจะกู้วิกฤติปริมาณน้ำให้อยู่ในภาวะปกติได้หรือไม่ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดสรรน้ำในปีต่อๆไป