คัดลอก URL แล้ว
ครม.อนุมัติลดการระบายน้ำ 4 เขื่อนหลัก เริ่ม16 ก.ค.

ครม.อนุมัติลดการระบายน้ำ 4 เขื่อนหลัก เริ่ม16 ก.ค.

ครม.อนุมัติลดการระบายน้ำ 4 เขื่อนหลัก เริ่ม16 ก.ค.

10

ครม.อนุมัติลดการระบายน้ำ 4 เขื่อนหลัก เริ่ม16 ก.ค.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่ามีความจำเป็นที่คณะรัฐมนตรีต้องอนุมัติปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนหลักจากวันละ 28 ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ 18 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (16 ก.ค.) เป็นต้นไปเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคถึงช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นช่วงที่ฝนจะตกส่วนภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจะช่วยเหลือด้วยการจ้างงานและขอความร่วมมือในการลดเพาะปลูกในช่วงนี้

11รัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ 

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้งดทำการเกษตรเพราะจำเป็นต้องนำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอจนถึงกลางเดือนสิงหาคมนี้พร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมมือกับทหาร ตำรวจ ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนไม่ให้สูบน้ำจากคลองชลประทานไปใช้ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ


Tag :
บริหารจัดการน้ำ
ประหยัดน้ำ
ภัยแล้ง
ลดการระบายน้ำจากเขื่อน

FaceBook Comment