คัดลอก URL แล้ว
สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา
สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา

สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา

สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา

การ์ตูนแอนิเมชัน “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” ผลงานพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานพิมพ์แจกในโอกาสต่าง ๆ หลายครั้ง โดยกองทุนและผู้รับทุนได้นำมาเป็นต้นฉบับในการจัดทำการ์ตูนแอนิเมชัน จำนวน 84 ตอน มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง ให้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

FaceBook Comment