เจาะประเด็นร้อน “กองทัพเสนอซื้อเรือดำน้ำ 36,000 ล้านบาท”

เจาะประเด็นร้อน “กองทัพเสนอซื้อเรือดำน้ำ 36,000 ล้านบาท”

เจาะประเด็นร้อน “กองทัพเสนอซื้อเรือดำน้ำ 36,000 ล้านบาท”

เจาะประเด็นร้อน กับ ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงความมุ่งหวังของกองทัพเรือไทยในการเสนอซื้อเรือดำน้ำ มูลค่ากว่า 36,000 ล้านบาท”

เรือดำน้ำความหวังกองทัพเรือไทย ตอนที่ 1

.

เรือดำน้ำความหวังกองทัพเรือไทย ตอนที่ 2

.

Screen Shot 2558-07-12 at 4.09.53 PM

ศ.ดร. สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

Screen Shot 2558-07-12 at 4.10.06 PMเรือดำน้ำกับความมุ่งหวังของกองทัพเรือไทย

.

Screen Shot 2558-07-12 at 4.10.21 PMเรือดำน้ำกับความมุ่งหวังของกองทัพเรือไทย

.

Screen Shot 2558-07-12 at 4.10.40 PMเรือดำน้ำกับความมุ่งหวังของกองทัพเรือไทย


Tag :
กองทัพเรือ
ความหวังกองทัพเรือ
จุฬาลงกรณ์
ศ.ดร. สุรชาติ บำรุงสุข
เรือดำน้ำ

FaceBook Comment